Angel number sieraden: getallen met een betekenis! (2024)

Heb jewel eens meegemaakt dat je in een korte periode overal om je heen dezelfde cijferreeks te zien krijgt? Het is precies 22:00 uur, diezelfde dag zie je dat je nog 22 euroin je portemonnee hebt. Een week later kom je een oude foto van jezelf tegen toen je 22 was. Dan denk je vast ‘wat een toeval…’, maar is het wel zo’n toeval? Angel numbers zijn in feite deze getallen die volgens velen met een reden in jouw leven komen. Lees in deze blog alles over engelen getallen en de betekenis van de meest bekende reeksen:111 t/m 999.

 • Wat zijn angel numbers?
 • Hoe lees je angel numbers?
 • Engelen getallen en debetekenis
 • Draag jouw angel number altijd dichtbij

Wat zijn angel numbers?

Duizenden mensen uit alle delen van de wereld, en van elke geloofsovertuiging merken bepaalde nummerreeksen op, op klokken, timers, kentekenplaten, billboards en allerlei andere plekken. Zij geloven dan ook dat deze cijfers een bericht vormen vanuit een hogere macht; engelen nummers.

Jouw engelen, ofwel spirit guides, leiden joudoor het leven via gedachtes, gevoelens, visioenen, maar dus ook door middel van getallen. Pythagoras zei dat alles in het heelal wiskundig nauwkeurig is en dat elk getal zijn eigen vibraties en betekenis heeft. Velen geloven dan ook dat de plaatsing van de nummers in een reeks een speciale betekenis heeft die jou kan helpen liefde, vrede en duidelijkheid te vinden in het leven.

Hoe lees je angel numbers?

Het interpreteren van jouw engelnummers is een persoonlijke reis waarbij je op intuïtie af moet gaan. Zegt jouw gevoel jou dat een cijfer(reeks) jeaandacht trekt en je een bepaald gevoel geeft? Dan is hethet misschien waard om even een kijkje te nemen naarde betekenis.

Als er meer dan drie cijfers in een reeks staan, is het middelste cijfer (of cijfers) de primaire focus, aangezien dit de kern van de boodschap en betekenis is. Na het bekijken van de kernboodschap van het middelste cijfer kun je de betekenis van de gehele reeks opzoeken en de betekenissen aan elkaar koppelen.

Bijvoorbeeld: een herhalende getallenreeks van 376. Het getal 7 moet eerst worden bekeken en ontcijferd. Vervolgens kijk je naar elk individueel nummer 3, 7 en dan 6. Het geheel van het getal 376 kan dan worden opgeteld en teruggebracht tot een enkel cijfer 3 + 7 + 6 = 16 (1 + 6 = 7). Dit maakt nummer 7 het getal met de belangrijkste betekenis.

Engelen getallen en debetekenis

Het kan natuurlijk voorkomen dat jouw reeks uit een set verschillende cijfers bestaat, al deze reeksen kun je opzoeken om de betekenis te achterhalen. 111 T/m 999 komen het meest voor, daarom hebben wij de betekenis hiervanvoor jullie op een rij gezet:

 • 111 - Positivity:een wake-up call van het Universum; “kijk even om je heen, je bent op de goede weg”. Zie jij vaak 111? Jij brengt dan positiviteit en harmonie in de wereld.
 • 222 - Love:2 wordt geassocieerd met relaties. Zie je vaak 222 dan is het tijd om te bouwen aan de relatie met jouw dierbaren. Soms betekent het zelfs dat je soulmate dichtbij is.
 • 333 - Balance: tijd om je geest, lichaam en ziel op één lijn moet brengen. Een aspect in jouw leven is uit balans. Misschien heb je bijvoorbeeld te hard gewerkt en had je de laatste periode niet genoeg tijd om met je dierbaren door te brengen?
 • 444 - Family:4 staat voor je thuis en gezin. Als je nummer 444 blijft zien, begin dan meer aandacht te besteden aan je binnenste cirkel.
 • 555 - Change: als je overal 555 ziet, is dit het moment om een nieuwe richting in te slaan. Houd je ogen open voor nieuwe kansen en wees niet bang voor verandering.
 • 666 - Optimism:666 klinkt misschien als een slecht voorteken, maar de 6 is verbonden met een idealistisch wereldbeeld en optimisme. 666 Staat voor positieve relaties met anderen.
 • 777 - Intuition: lucky you! Jij staat op het punt om iets geweldigs te krijgen, want 7 is een indicatie van wijsheid, zelfreflectie en intuïtie. Neem dus je onderbuikgevoelens serieus.
 • 888 - Creation:8 is verbonden met bouwen en creëren. Je zal merken dat je aan je toekomst werkt en denkt. 888 Staat ook voor realisme, het moment om achter de waarheid te komen.
 • 999 - Compassion:De betekenis van 999 is altijd gekoppeld aan brede zorgen over de planeet of het menselijk ras. Jouw moment dus om een ander te helpen en goed te doen!

Draag jouw angel number altijd dichtbij

Voel jij je erg verbonden met een bepaalde cijfer of cijferreeks en wil je een dagelijkse reminder van deze betekenis? Dan is het dragen van een angel number sieraad perfect voor jou! We hebben bij Lucardi een nieuwe collectie met angel number sieraden waarbij je jouw getalreeks zelf kan invoeren. Je kan ook jouw angel numbers laten graveren op een item naar keuze.

Angel number sieraden: getallen met een betekenis! (2024)

FAQs

Angel number sieraden: getallen met een betekenis!? ›

Hieronder een overzicht van de betekenis van de meest voorkomende angel numbers: 111: Dit nummer staat voor manifestatie en creatie. Het herinnert ons eraan dat onze gedachten onze realiteit vormen en dat we ons moeten concentreren op wat we willen bereiken. 222: Dit nummer is een krachtig getal van alignment.

Hoe weet je wat je Engelen nummer is? ›

Maar hoe bereken je je angel number? Dat is heel eenvoudig! Tel gewoon elk cijfer van je geboortedatum op (dag + maand + jaar) en tel dan elk cijfer van het resultaat op om een getal tussen 1 en 9 te krijgen. Deze manier om je angel number te berekenen staat voor je levenspad getal.

Wat betekent angel number 111? ›

Angel Number 111 is een krachtig getal van manifesteren en symboliseert een nieuwe start en spiritueel ontwaken met veel energie, inspiratie en intuïtie.

Wat is de betekenis van 555? ›

Angel Number 555 is een krachtig getal van verandering met de spirituele betekenis dat positieve verschuiving onderweg is. Dit kunnen zowel interne als externe verschuivingen zijn.

Wat is angel number 999? ›

Angel Number 999 is een krachtig getal van loslaten. Het getal 999 heeft spiritueel alles te maken met de voltooiing van een cyclus. Je bent gegroeid en bent klaar om naar het volgende hoofdstuk te gaan. Het is tijd om oude patronen, boosheid en wrok achter je te laten.

Hoe weet je wat je angel nummer is? ›

Angel numbers zijn nummersequenties die geassocieerd worden met spirituele boodschappen. Deze nummers worden vaak gezien als boodschappen van engelen die ons willen begeleiden en ondersteunen in ons leven. Door de betekenis van de nummers te begrijpen, kunnen we ons richten op onze spirituele groei en bewustzijn.

Wat betekent het angel number 777? ›

Angel Number 777 is een krachtig getal van geluk en helpt je eraan herinneren dat geluk en verandering in je leven komen. Het zien van 777 kan betekenen dat de veranderingen die door het Universum zijn bedacht volgens plan verlopen.

Wat betekent Angel number 666? ›

Angel Number 666 is een krachtig getal van reflectie en is een teken van een bron van grote wijsheid en kracht. Het Universum geeft je spirituele kracht en voorziet je van de moed om op je pad verder te gaan. Je krijgt een boost van positiviteit en nieuwe energie die je zal helpen je beste potentieel te realiseren.

Wat is de betekenis van 444? ›

Angel Number 444 is een krachtig getal van bescherming met de spirituele betekenis dat je niet alleen bent op deze reis. Het Universum is er om je te begeleiden en te steunen bij elke stap op je weg. De 444 kaars is er om je bij te staan en je in de juiste richting te leiden.

Wat is de betekenis van 333? ›

Wat betekent 333 precies in de numerologie? Het engelengetal 333 heeft een krachtige spirituele betekenis. Dit getal wordt geassocieerd met vrouwelijkheid, creativiteit en intuïtie. Als je dit engelengetal tegenkomt, zie het dan als een vriendelijk liefdesbriefje om te stoppen met je zoveel zorgen te maken.

Wat is de betekenis van 888? ›

De belangrijkste betekenis van het getal 888 is succes en financieel geluk. Als het universum je 888 stuurt, beweeg je in de goede richting! Het getal 8 zit vol positieve energie en wordt in culturen over de hele wereld vaak als een geluksgetal beschouwd.

Wat is de betekenis van 222? ›

Zie je vaak 222 dan is het tijd om te bouwen aan de relatie met jouw dierbaren. Soms betekent het zelfs dat je soulmate dichtbij is. 333 - Balance: tijd om je geest, lichaam en ziel op één lijn moet brengen. Een aspect in jouw leven is uit balans.

Wat betekent 444 in de liefde? ›

Wat betekent het nummer 444 in de liefde? Wanneer je aan je lover denkt terwijl je het nummer 444 ziet, dan kan het een teken zijn dat dit dé persoon is op wie je echt kunt bouwen. Een soulmate. Op liefdesgebied zal je niet teleurgesteld worden, maar merken dat je kunt vertrouwen in deze relatie.

Wat is Angel number 1111? ›

1111 is een stabiliserende energie voor je carrière. Het betekent dat je een nieuw niveau van afstemming hebt bereikt tussen je uiteindelijke levensdoel en hoe dit wordt uitgedrukt in je werk. Engelengetal 1111 moedigt je aan to trust the process en om opnieuw verbinding te maken met je carrièredromen.

Wat betekent als je 999 ziet? ›

Het zien van dit herhalende nummer is een van de meest spirituele boodschappen die je kunt tegenkomen. Dit omdat 9 verlichting, zelfinzicht en wisdom vertegenwoordigt. Als je stééds maar weer 999 blijft zien, is dit een tijd om je te richten op jezelf en je healing.

Waar staat 999 voor bij Juice WRLD? ›

De echte Juice WRLD fans zullen weten dat 999 betekent welke hel, slechte situatie of innerlijke strijd je ook doormaakt je het altijd in iets positief kunt omzetten.

Hoe bereken je je spirituele nummer? ›

Als eerste tel je de dag, maand en het jaartal van je geboortedatum bij elkaar op. En breng de uitkomst hiervan terug naar 1 getal door alle cijfers bij elkaar op te tellen. Als je dit gedaan hebt kijk hier onder voor de betekenis van je levenspad getal. Het levenspad is het totaal van de getallen in je geboortedatum.

Hoe weet je dat er engelen bij je zijn? ›

Zoals aan het begin al gezegd hebbende, engelen manifesteren zich op veel verschillende manieren en vormen aan mensen. Maar veelal wordt er nog altijd verwacht dat je een persoon badend in lichtstralen moet zien in je dromen, visioenen of als je wakker bent. Engelen komen zoals ze willen verschijnen.

Wat is het getal van engelen? ›

Wat is een engelengetal? Een engelengetal is een opeenvolgende of herhalende reeks cijfers die wordt gezien als een belangrijke spirituele boodschap. Meestal bestaat het uit drie of vier herhalende cijfers, maar soms kunnen het er zelfs meer zijn. Denk aan 111, 2222, 1234, enzovoort.

Wat is mijn geboorte nummer? ›

Je geboortegetal bereken je door alle cijfers van je geboortejaar bij elkaar op te tellen. Het getal wat hieruit volgt zal uit twee cijfers bestaan. Splits de cijfers en tel ze bij elkaar op. Dit is je geboortegetal.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 5691

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.